Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O PRODUCENTACH EKOLOGICZNYCH I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ


AGRO BIO TEST Sp. z o.o. udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1353, ze zm)

Wniosek o udostępnienie danych należy złożyć na formularzu: (FORMULARZ UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O PRODUCENTACH EKOLOGICZNYCH I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ )

Wypełniony formularz można złożyć drogą pocztową na adres biura:
AGRO BIO TEST Sp. z o.o., ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa
lub elektroniczną na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Uwaga, aby wniosek został zaakceptowany musi on być zaopatrzony w własnoręczny podpis.


Producenci zainteresowani zbytem produktów ze swojego gospodarstwa, powinni przekazać do AGRO BIO TEST zgodę na udostępnianie danych osobowych w zakresie: numeru telefonu oraz adresu e-mail podmiotom, które zwrócą się do jednostki certyfikującej o udostępnienie informacji o  producentach ekologicznych i  produkcji ekologicznej, w  celach handlowych i/lub podjęcia współpracy i/lub prowadzenia działań marketingowych

Formularz zgody na udostępnianie danych osobowych.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST