Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

PUBLIKACJE O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi publikacjami
dostępnymi na poniższych stronach internetowych.

Znaleźć tam można ciekawe opracowania dotyczące m.in. sposobu produkcji poszczególnych gatunków roślin, hodowli zwierząt, przetwórstwa w gospodarstwie, nowych technologii czy reklamy i marketingu.

https://cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/wydawnictwa/najnowsze-publikacje

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/metodyki-produkcji-ekologicznej

Dodatkowe informacje o rolnictwie ekologicznym są dostępne również na stronach:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1

https://www.gov.pl/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST