Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymPrzepisy krajowe

Z przepisami krajowymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego można się zapoznać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2.

Tekst jednolity ustawy o rolnictwie ekologicznym

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST