Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Poszukujemy inspektorów rolnictwa ekologicznego

w specjalizacjach:

 • ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
 • pszczelarstwo,
 • przetwórstwo produktów ekologicznych,
 • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych.

Wymagania:

 • wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego,
 • wykształcenie wyższe rolnicze lub techniczne związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową,
 • doświadczenie zawodowe w rolnictwie i/lub gospodarce żywnościowej,
 • mile widziane doświadczenie w kontrolach gospodarstw, pasiek i/lub przetwórni i firm handlowych,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, bezkonfliktowość, komunikatywność, systematyczność i dotrzymywanie terminów.

Preferujemy osoby posiadające:

 • kursy i szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego i/lub gospodarki żywnościowej,
 • gotowe do pracy na terenie całej Polski.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: r.przegalinska@agrobiotest.pl

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacji prosimy z zamieszczenie w CV następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez AGRO BIO TEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Nowoursynowskiej 139N/11.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest AGRO BIO TEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Nowoursynowskiej 139N/11 NIP: 951-19-92-533, REGON: 016379576, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000017-297.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem skrzynki mailowej: agro.bio.test@agrobiotest.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Państwa stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy;
 2. uwzględnienia Państwa aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielone przez Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do momentu odwołania tej zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu jej udzielenia.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celów procesu rekrutacji, w związku, z którym składacie Państwo dokumenty aplikacyjne tj. przez 3 miesiące od dnia zamknięcia rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody.

Przekazywanie danych osobowych
 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  • zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wycofania udzielone zgody,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST