Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

POROZUMIENIE Z BIUREM RACHUNKOWYM


Producent ekologiczny ma obowiązek zapewnić jednostce certyfikującej dostęp do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów źródłowych jak również dostarczyć wszelkich informacji uznanych za niezbędne do celów kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 67 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Możliwość przechowywania dokumentacji finansowej przez producenta poza jednostką produkcyjną jest dopuszczalne, o ile zostanie wprowadzone uregulowanie nieograniczające w żaden sposób możliwości sprawowania skutecznej kontroli i nadzoru nad producentem ekologicznym w ramach obowiązującego systemu kontroli.

Przekazujemy Państwu do ewentualnego wykorzystania wzór porozumienia z biurem rachunkowym, w którym przechowują Państwo dokumentację finansową dotyczącą działalności prowadzonej w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia należy przekazać do AGRO BIO TEST (ul. ZWM 22, 02 - 786 Warszawa) lub przekazać inspektorowi AGRO BIO TEST w trakcie kontroli.

Wzór POROZUMIENIA Z BIUREM RACHUNKOWYM

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST