Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymOdstępstwa


Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo składany jest przez producenta do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w rolnictwie ekologicznym.

Wniosek należy składać wraz z opinią jednostki certyfikującej, dotyczącą spełnienia warunków do zastosowania wnioskowanego odstępstwa. Wniosek producenta ekologicznego może być składany do IJHAR-S bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej.

Aktualne formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwo dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST