Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymWykaz producentów rolnych


Niniejszy wykaz producentów rolnych oraz ich produktów objętych certyfikacją zgodności (z unijnymi wymogami produkcji ekologicznej; rozp.834/2007), ma na celu:

  • ułatwić wyszukanie dostawców eko-produktów,
  • umożliwić weryfikację certyfikatu i jego zakresu.

Szczegółowy zakres eko-produkcji oferowanej przez dany podmiot jest określony w certyfikacie, bądź załączniku do certyfikatu, stanowiącym z nim integralną całość. W/w dokumenty powinny być okazywane klientom w formie kopii, faxowane, przesyłane w formie skanów, prezentowane na stronach internetowych, etc. Kopię certyfikatu można porównać z jego elektronicznym „obrazem” (bez podpisu i pieczątki, wszak oryginal jest tylko jeden i dysponuje nim posiadacz certyfikatu). W tym celu, w poniższym wykazie należy kliknąć w ikonkę pdf zamieszczoną przy numerze certyfikatu danego podmiotu.

W razie wątpliwości co do autentyczności certyfikatu AGRO BIO TEST, którego kopia różni się od zamieszczonej wersji elektronicznej, prosimy o kontakt z jednostką certyfikującą.

Prezentacja certfikatów służy sprawdzaniu autentyczności kopii znajdujących się w obiegu biznesowym.
The aim of presenting electronic certificates is enabling verification of documentary evidance circulating across organic businesses.


Proszę wybrać kryteria wyszukiwania (jedno lub więcej):

Nazwa / nazwisko
Operator name:
Numer Agro Bio Test:
(5 ostatnich cyfr)
Operator certificate number
(last 5 digits)

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST