Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymDokumentacja wnioskowa: Plany produkcji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników oraz doradców pomagających wypełniać dokumentację wnioskową, udostępniamy na www.agrobiotest.pl formularze Planu Produkcji Roślinnej oraz Planu Produkcjij, a także Opis gospodarstwa / deklaracja producenta.

Po wydrukowaniu, wypełnieniu i skompletowaniu odpowiednich formularzy należy je podpisać i przesłać na adres:

AGRO BIO TEST, ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa


Uwaga:dane w Planie Produkcji Roślinnej powinny być zgodne ze stanem faktycznym i wnioskiem o przyznanie płatności na bieżący rok.


Rolnicy objęci programem kontroli AGRO BIO TEST, otrzymali pocztą w wersji papierowej, formularze opisujące produkcję zgłaszaną do certyfikacji w 2021 r. wraz z instrukcją ich wypełniania. W przypadku zmian w opisie gospodarstwa / deklaracji producenta formularz należy pobrać ze strony internetowej, wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać razem z pozostałymi dokumentami.

Wysyłając wypełnione i podpisane dokumenty wnioskowe, prosimy nie zapominać o dołączeniu kopii / wydruku wniosku o przyznanie płatności za 2021 r. składanego w ARiMR wraz z załącznikiem graficznym w postaci mapek działek rolnych.

Zgodnie cennikiem przesłanie wymaganej dokumentacji i wpłacenie co najmniej zaliczki do 30 kwietnia 2021 gwarantuje naliczenie niższej opłaty za prowadzenie procesu certyfikacji oraz sprawowany nadzór w danym roku.

Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać najpóźniej do 15 czerwca 2021 r.

W przypadkach braku kontaktu z Wnioskującym i przedłużającym się oczekiwaniem na brakujące dokumenty i/lub wpłatę – proces certyfikacji może zostać przerwany przez jednostkę certyfikującą (wypowiedzenie umowy), z powiadomieniem o tym fakcie GIJHAR-S.

Przypominamy, że kopie składanej dokumentacji należy „przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących” (art. 72 i 76 rozp. 889/2008).

Uwaga: formularze dokumentacji wnioskowej są przeznaczone dla producentów już zarejestrowanych w programie kontroli AGRO BIO TEST. Rolnicy zainteresowany przystąpieniem do systemu, składają najpierw Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i zawierają umowę w/s kontroli / certyfikacji, dopiero potem przesyłają formularze wnioskowe.


  1. Instrukcja wypełniania
  2. Opis gospodarstwa / deklaracja producenta
  3. Plan produkcji roślinnej '21 
  4. Plan produkcji zwierzęcej '21 

Plan produkcji roślinnej i zwierzęcej '21 w wersji Excel

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST