Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Od 1 stycznia 2021 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji dla producentów przy jednoczesnym zapobieganiu oszustwom i utrzymaniu zaufania konsumentów.

Zmiana przepisów obejmuje m.in.:

  • uproszczenie zasad produkcji poprzez usunięcie szeregu odstępstw
  • wzmocnienie systemu kontroli w całym łańcuchu dostaw
  • zobowiązanie producentów z krajów trzecich do przestrzegania przez nich tych samych zasad produkcji co producenci w UE
  • rozszerzenie zakresu certyfikowanych produktów (np. soli, korka, wosku pszczelego, maté, liści winogron, rdzeni palmowych)
  • wprowadzenie dodatkowych zasad produkcji (dotyczących m.in. jeleniowatych, królików, drobiu)
  • ułatwienie procesu certyfikacji dla małych gospodarstw dzięki możliwości prowadzenia certyfikacji grupowej
  • określenie środków jakie należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami

Tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R0848

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST