Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Poszukujemy pracowników biurowych i inspektorów rolnictwa ekologicznego,
więcej informacji w zakładce Praca
Wykaz dostawców ekologiczngo materiału siewnego


Aktualny wykaz dostawców ekologiczngo materiału siewnego znaleźć można pod następującym adresem:

WYKAZ DOSTAWCÓW EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU SIEWNEGO NASION LUB WEGETATYWNEGO MATERIAŁU NASADZENIOWEGO (<-Klik w link)

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST