Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

SZKOLENIA
dla producentów

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. organizuje ogólnodostępne i bezpłatne szkolenia on-line przeznaczone dla producentów ekologicznych oraz zainteresowanych ekologiczną metodą produkcji i zgłoszeniem działalności do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Szkolenia trwają ok. 1 godziny i dotyczą wybranych zagadnień w zakresie m.in. zasad produkcji, zasad znakowania produktów ekologicznych, zasad kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Celem szkoleń jest ugruntowanie wiedzy uczestników w zakresie rolnictwa ekologicznego i/lub zapoznanie ich z nimi.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest przesłanie minimum 3 dni przed terminem wybranego szkolenia skanu/zdjęcia kompletnie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia .

Zgłoszenie należy przesyłać na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl.

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Wymagana liczba uczestników do przeprowadzenia szkolenia: minimum 5 osób.

Ilość miejsc ograniczona.

Temat szkolenia on-line Termin
System kontroli w rolnictwie ekologicznym, zasady obejmowania producentów rolnych nadzorem 20.05.2021 (czwartek) godz. 14.00 

27.05.2021 (czwartek) godz.13.00 

11.06.2021 (piątek) godz.12.00 

Zasady znakowania produktów rolnictwa ekologicznego 20.05.2021 (czwartek) godz. 13.00 

27.05.2021 (czwartek) godz.14.00 

11.06.2021 (piątek) godz.13.00 

Zasady importu produktów rolnictwa ekologicznego 23.04.2021 (piątek) godz.10.00 
Zasady przetwórstwa i obrotu produktami rolnictwa ekologicznego 27.05.2021 (czwartek) godz.12.00 

Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 14.04.2021 (środa) godz. 15.15 

24.04.2021 (sobota) godz. 12.30 
Zmiany związane z rozpoczęciem stosowania od 01.01.2022 r. nowego rozporządzenia regulującego zasady rolnictwa ekologicznego tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 11.06.2021 (piątek) godz. 14.00 

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST