Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Poszukujemy pracowników biurowych i inspektorów rolnictwa ekologicznego,
więcej informacji w zakładce Praca
Przepisy krajowe

Z przepisami krajowymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego można się zapoznać na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tekst jednolity ustawy o rolnictwie ekologicznym

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST