Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Poszukujemy pracowników biurowych i inspektorów rolnictwa ekologicznego

  w specjalizacjach:

 • ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
 • pszczelarstwo,
 • przetwórstwo produktów ekologicznych,
 • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych.

  Wymagania:

 • wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego,
 • wykształcenie wyższe rolnicze lub techniczne związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową,
 • doświadczenie zawodowe w rolnictwie i/lub gospodarce żywnościowej,
 • mile widziane doświadczenie w kontrolach gospodarstw, pasiek i/lub przetwórni i firm handlowych,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, bezkonfliktowość, komunikatywność, systematyczność i dotrzymywanie terminów.

  Preferujemy osoby posiadające:

 • kursy i szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego i/lub gospodarki żywnościowej,
 • gotowe do pracy na terenie całej Polski.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: r.przegalinska@agrobiotest.pl

W dokumentach należy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Uwaga – kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST