Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymAKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na międzynarodowych targach żywności i produktów ekologicznych BioExpo w dniach 30.09-02.10.2021.

Jesteśmy dla Was od 25 lat!

Zaproszenie na targi BIO EXPO WARSAW

Aktualność z dn.: 2021-09-10Szanowni Państwo

informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa:

 • formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008,
 • formularz F-5/BRE-07-IR-01 Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji,
 • formularz F-9/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu.

Dotychczas obowiązujące formularze wniosków będą rozpatrywane przez jednostki certyfikujące i WIJHARS do 31.08.2021.

Aktualność z dn.: 2021-07-13Szanowni Państwo

informujemy, że od dnia 1 maja 2021 r. stosowane są zasady określone w umowie o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Informacje dotyczące zasad importu i eksportu produktów ekologicznych mogą Państwo znaleźć w załączniku 14 do ww. umowy.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:149:TOC

Aktualność z dn.: 2021-05-11  Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/181 z dnia 15.02.2021 r. przedłużono do dnia 31.12.2021 r. możliwość stosowania odstępstw w produkcji ekologicznej dotyczących:

 • wprowadzania do gospodarstwa ekologicznego młodych kur nieekologicznych do produkcji jaj mających nie więcej niż 18 tygodni;
 • stosowania w przypadku świń i drobiu maksymalnie 5% nieekologicznej paszy białkowej w okresie 12 m-cy w roku kalendarzowym, w przypadku gdy producent nie jest w stanie uzyskać paszy białkowej wyłącznie z własnej produkcji ekologicznej.

Aktualność z dn.: 2021-02-18Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu udostępniło aplikacje dla producentów prowadzących i zarejestrowanych w Rolniczym handlu detalicznym umożliwiającą prowadzenie ewidencji sprzedaży produktów przetworzonych w systemie elektronicznym.

Aplikacje można pobrać klikając na poniższy link:


https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3667-rolniczy-handel-detaliczny-ewidencja-sprzedazy

Aktualność z dn.: 2021-02-02Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich producentów poszukujących zbytu dla swojej produkcji ekologicznej na wideokonferencję prezentującą firmy skupujące produkty ekologiczne.


Zaproszenie na konferencję ekologiczną

Aktualność z dn.: 2021-01-11Uprzejmie informujemy, że dnia 30 listopada 2020 r. obędzie się szkolenie online pt. „Ekologiczna produkcja ogrodnicza" w ramach Programu Wieloletniego IO (2015-2020) organizowane przez Instytut Ogrodnictwa.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia dostępny jest na stronie www.inhort.pl

W najbliższym czasie organizowane będą również inne szkolenia dlatego zapraszamy do śledzenia strony internetowej Instytutu.

Aktualność z dn.: 2020-11-25Uprzejmie informujemy, że dnia 3 grudnia 2020 roku odbędzie się konferencja pod tytułem „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”. Patronem honorowym konferencji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a organizatorami – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Demeter Polska.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających rośliny oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych – pająków, parazytoidów i owadów drapieżnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają zmniejszaniu ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej. Termin tegorocznej konferencji przypada akurat na czas ustalania kształtu Krajowego Planu Strategicznego (czyli następcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027. W części popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027 oraz propozycje dotyczące uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.

Udział w konferencji (bezpłatny) będzie możliwy po zarejestrowaniu się przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet5WNAOa0Av6Ltqlpa6aQICFzVQwybAEvCf4Zb70_8vMRxSQ/viewform

Aktualność z dn.: 2020-11-23Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 30 października 2020 r. do 3 grudnia 2020 r. rozpoczyna VI nabór wniosków o  przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1. "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach uznanych unijnych i krajowych systemów jakości.

Producenci, którzy przystąpili do systemów jakości w bieżącym lub poprzednim roku mogą ubiegać się o wsparcie, min. o refundację poniesionych kosztów kontroli.

Poniżej szczegółowe informacje:
Ogłoszenie o VI naborze

Aktualność z dn.: 2020-10-26Informujemy, że Parlament Europejski zatwierdził odroczenie o rok rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej, aby dać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz państwom członkowskim, zajętym walką ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19, więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i zapewnienie właściwego ich wdrożenia. Nowe rozporządzenie regulujące zasady rolnictwa ekologicznego zacznie być stosowane od 1 stycznia 2022 r.

Aktualność z dn.: 2020-10-20Uprzejmie informujemy, że Japonia niedawno opublikowała nowe standardy ekologicznej produkcji zwierzęcej. W związku z powyższym, aby móc eksportować produkty zwierzęce do Japonii muszą one spełniać nowe japońskie wymogi i być certyfikowane przez jednostkę certyfikującą uznaną przez Japonię.

Aktualność z dn.: 2020-10-20Szanowni Państwo,

W związku z badaniami naukowymi realizowanymi przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli na poznanie opinii producentów rolnych odnośnie sprzedaży bezpośredniej płodów rolnych przez Internet.

Ankieta ma charakter dobrowolny. Aby przejść do jej wypełnienia należy kliknąć na poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWf43EQSUWHiUEC4ATSFqy6i1rNRtKxyfqDIpSnLvStFfuyg/viewform

Uzyskane wyniki pozwolą na poznanie oczekiwań producentów rolnych względem innowacyjnego portalu dzięki któremu możliwa będzie sprzedaż zarówno produktów oraz usług wprost do konsumenta.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Aktualność z dn.: 2020-07-07Zmiana w zakresie odstępstw w rolnictwie ekologicznym

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, producenci rolni nie muszą już składać wniosku o odstępstwo w zakresie przekroczenia w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 nie zawiera już pkt 6. Ponadto, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2164 wprowadziło zmianę do ww. załącznika II, polegającą na usunięciu warunków ograniczających stosowanie związków miedzi w postaci wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku miedzi, cieczy bordoskiej i trójzasadowego siarczanu miedzi do maksymalnie 6 kg miedzi na hektar rocznie.


KOMUNIKAT

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii koronawirusa Sars-CoV-2, biorąc pod uwagę wytyczne służb sanitarnych, pracownicy biura AGRO BIO TEST rozpoczęli pracę zdalną w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek).

Kontakt z pracownikami AGRO BIO TEST jest możliwy w drodze korespondencji elektronicznej kierowanej na adres agro.bio.test@agrobiotest.pl

oraz pod niżej wskazanymi numerami telefonów w sprawach:

 • PŁATNOŚCI – 691 521 600
 • PRODUKCJI ROLNEJ – 695 478 739, 609 478 739, 697 371 600
 • PSZCZELARSTWA – 663 907 176
 • PRZETWÓRSTWA, OBROTU, IMPORTU – 697 831 600, 691 478 739

Dbając o Państwa zdrowie oraz zdrowie naszych pracowników informujemy, że spotkania bezpośrednie w biurze są niemożliwe. Dyżury 1-osobowe w sekretariacie biura prowadzone są w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek).

Sekretariat funkcjonuje w zakresie ograniczonym do minimum pod numerem telefonu:

22 847 87 39

22 258 57 68.

Jednocześnie informujemy, że nadzór nad producentami ekologicznymi objętymi systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym jest prowadzony w sposób nieprzerwany. AGRO BIO TEST prowadzi kontrole oraz nadzór nad wydanymi certyfikatami wykorzystując narzędzia do komunikacji elektronicznej oraz inne dostępne źródła informacji, w celu weryfikacji czy producent spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Pragniemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby poziom oraz ciągłość obsługi były na jak najwyższym poziomie. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, aby ta przejściowa sytuacja była dla Państwa jak najmniej uciążliwa.


Z życzeniami zdrowia

Zespół AGRO BIO TESTSzanowni Państwo,

informujemy o kolejnych kursach dot. preparatów biodynamicznych w Juchowie w dniach 17-18.04.2020 i 15.05.2020 organizowanych przez Fundacje im. Stanisława Karłowskiego. Zapraszamy do uczestnictwa!

W załączeniu dostępne są zaproszenia.
Zaproszenie dzień preparatow maj 2020
Zaproszenie dzień preparatów biodynamicznych 17 04 2020
Zaproszenie kurs preparatów biodynamicznych 17-18 04 2020BREXIT

Od 1 lutego 2020 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej. Od tego dnia zaczął obowiązywać, na podstawie Umowy Wyjścia, okres przejściowy, który potrwa co najmniej do 31 grudnia 2020. Do tego dnia relacje między Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską pozostają bez zmian; nadal Wielka Brytania pozostaje członkiem UE oraz nadal stosuje się do jej przepisów, jednak bez prawa wpływu na decyzje podejmowane w unijnych instytucjach.

Dalsze warunki współpracy gospodarczej (po 1 stycznia 2021) między UE i Wielką Brytanią będą zależały od wzajemnych uzgodnień i umów jakie zostaną zawarte.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach:
www.brexit.gov.pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_20_104
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/national-brexit-information-member-states_enSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym" organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. W załączeniu program szkolenia.UWAGA:

W związku z przedłużeniem przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa terminu składania wniosków o dopłaty do końca maja, AGRO BIO TEST wydłużył termin przyjmowania wniosków o kontrolę do 31 maja 2019 r.Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Wymogi formalno - prawne rolnictwa ekologicznego" organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, które odbędzie się 15 kwietnia 2019 r w świetlicy wiejskiej w Królikowie. W załączeniu program szkolenia.Szanowni Państwo,

Informujemy i gorąco polecamy udział w kursie „Preparaty biodynamiczne gospodarstwie. O znaczeniu obornika i kompostu w nawożeniu” organizowanym przez gospodarstwo biodynamiczne w Juchowie, w ramach „Projektu Wiejskiego Juchowo”. Odbędzie się on w dniach 11 i 12 kwietnia na terenie gospodarstwa biodynamicznego Juchowo. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia można znaleźć tutaj: https://www.juchowo.org/assets/files/aktualnosci/2019/03/zaproszenie-kurs-preparaty-biodynamiczne-juchowo-11-12-04-2019.pdfInformujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej

zamieszczona została "Lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego".Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IJHAR-S w zakładce Rolnictwo ekologiczne – odstępstwa zamieszczone zostały nowe, zaktualizowane formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa.

Formularze dostępne są pod adresem: http://wwww.ijhars.gov.pl/odstepstwa.htmlInformujemy, że Fundacja im. Stanisława Karłowskiego (Juchowo 54a, 78-446 Silnowo) wychodząc naprzeciw zapytaniom rolników ekologicznych i biodynamicznych organizuje w Juchowie praktyczny kurs pod nazwą: „Preparaty biodynamiczne w gospodarstwie”.

Fundacja zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników, doradców, studentów oraz sympatyków rolnictwa biodynamicznego do uczestnictwa w 2- dniowym kursie. Udział w kursie jest nieodpłatny.

Termin: 21-22.09.2018.

Pobierz formularz zgłoszeniowyJarmark „Z Gruntu Polska”

Otrzymaliśmy informację od organizatora Jarmarku „Z Gruntu Polska 2018” o serii jarmarków krajowej żywności lokalnej i regionalnej w ramach projektu „Z Gruntu Polska”, który jest internetowym systemem masowego i bezpiecznego obrotu produktami lokalnego i regionalnego rolnictwa wspierającym sprzedaż bezpośrednią prowadzoną przede wszystkim przez małych i średnich rolników oraz lokalnych przetwórców.

Przekazujemy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w tym Jarmarku. Zapewnione są dwa dni sprzedażowe oraz cykliczność wydarzenia (3 weekendy) we wrześniu, a w przyszłości przewidywane są także edycje świąteczne i jarmarki w całym sezonie 2019. Udział w Jarmarku jest bezpłatny. Dodatkowo na Państwa życzenie oferowana jest możliwość zamieszczenia informacji o udziale w Jarmarku w mediach społecznościowych dedykowanych wydarzeniu.

Więcej informacji na  https://www.zgruntupolska.pl/Ostrzeżenie

Wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego taki rejestr na poziomie UE nie został utworzony. Producenci ekologiczni nie mają obowiązku zgłaszania się do żadnego Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych. Odpowiednie informacje zostały przekazane do organów ścigania.Szanowni Państwo!

Informujemy, że reklamowany na  spotkaniach z rolnikami środek SILTAC EC, służący do eliminacji szkodliwych owadów i roztoczy, decyzją GIJHAR-S z dnia 13.07. b.r. został ostatecznie uznany za niedozwolony do stosowania w rolnictwie ekologicznym!

Dla przypomnienia, wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym znajduje się pod na stronie IOR pod adresem: https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-do-produkcji-ekologicznej.html

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, aby zachować czujność przy zakupach wszelkich środków produkcji (środków ochrony roślin, nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz pasz, zwłaszcza dla drobiu) z określeniami „BIO” czy „EKO” (itp.) i sprawdzenie czy są rzeczywiście dopuszczone do użytkowania w rolnictwie ekologicznym. Zdarza się, że są znakowane przez producenta w sposób nieuprawniony, wprowadzając w błąd kupującego!
W związku z decyzją Komisji Europejskiej o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności obszarowe, przedłużamy tegoroczny termin przesyłania dokumentów wnioskowych w zakresie programu kontroli w rolnictwie ekologicznym do 15 czerwca br.

Uwaga: Przesłanie dokumentów po tym terminie będzie traktowane jako uchybienie!Szanowni Państwo,

ostrzegamy przed stosowaniem nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz substancji odżywczych niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia 889/2008 i w wykazie prowadzonym przez IUNG w Puławach,

a także

pestycydów - środków ochrony roślin niewymienionych w załączniku II do rozporządzenia nr 889/2008 i w wykazie prowadzonym przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

Stwierdzenie zastosowania niedozwolonego środka lub nawozu skutkuje cofnięciem certyfikatu, rozpoczęciem ponownego okresu konwersji działek i utratą dotacji.

Co roku zdarzają się przypadki reklamowania i oferowania rolnikom ekologicznym niedozwolonych środków, w ubiegłym roku był to Lignohumat i Siltac EC, w poprzednich latach Huwasan i OrcalBio.

Prosimy zachować ostrożność, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania środka w produkcji ekologicznej, zapraszamy do kontaktu z jednostką AGRO BIO TEST.
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie zaprasza na kurs:

„Preparaty biodynamiczne podstawą agrokultury”

Termin: 22-23.03.2018, Miejsce: Juchowo

Szczegółowe informacje: http://www.juchowo.org/aktualnosci/kurs-preparaty-biodynamiczne-podstawa-agrokultury.html
Dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu- siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html


Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował pismem z dnia 12 czerwca 2017 r., że

LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby jako produkt powstały z trocin drzew liściastych wzbogacony potasem i siarką oraz mikroelementami pochodzenia naturalnego, nie jest tożsamy z trocinami i wiórami drzewnymi ani innymi produktami zawartymi w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, zawierającymi nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

W związku z powyższym LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby, dopóki nie zostanie zatwierdzony, nie może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST