Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymAKTUALNOŚCI

W związku z decyzją Komisji Europejskiej o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności obszarowe, przedłużamy tegoroczny termin przesyłania dokumentów wnioskowych w zakresie programu kontroli w rolnictwie ekologicznym do 15 czerwca br.

Uwaga: Przesłanie dokumentów po tym terminie będzie traktowane jako uchybienie!Szanowni Państwo,

ostrzegamy przed stosowaniem nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz substancji odżywczych niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia 889/2008 i w wykazie prowadzonym przez IUNG w Puławach,

a także

pestycydów - środków ochrony roślin niewymienionych w załączniku II do rozporządzenia nr 889/2008 i w wykazie prowadzonym przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

Stwierdzenie zastosowania niedozwolonego środka lub nawozu skutkuje cofnięciem certyfikatu, rozpoczęciem ponownego okresu konwersji działek i utratą dotacji.

Co roku zdarzają się przypadki reklamowania i oferowania rolnikom ekologicznym niedozwolonych środków, w ubiegłym roku był to Lignohumat i Siltac EC, w poprzednich latach Huwasan i OrcalBio.

Prosimy zachować ostrożność, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania środka w produkcji ekologicznej, zapraszamy do kontaktu z jednostką AGRO BIO TEST.
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie zaprasza na kurs:

„Preparaty biodynamiczne podstawą agrokultury”

Termin: 22-23.03.2018, Miejsce: Juchowo

Szczegółowe informacje: http://www.juchowo.org/aktualnosci/kurs-preparaty-biodynamiczne-podstawa-agrokultury.html
Dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu- siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html


Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował pismem z dnia 12 czerwca 2017 r., że

LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby jako produkt powstały z trocin drzew liściastych wzbogacony potasem i siarką oraz mikroelementami pochodzenia naturalnego, nie jest tożsamy z trocinami i wiórami drzewnymi ani innymi produktami zawartymi w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, zawierającymi nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

W związku z powyższym LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby, dopóki nie zostanie zatwierdzony, nie może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST