Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

Poszukujemy pracowników biurowych i inspektorów rolnictwa ekologicznego,
więcej informacji w zakładce Praca
AKTUALNOŚCI

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie zaprasza na kurs:

„Preparaty biodynamiczne podstawą agrokultury”

Termin: 22-23.03.2018, Miejsce: Juchowo

Szczegółowe informacje: http://www.juchowo.org/aktualnosci/kurs-preparaty-biodynamiczne-podstawa-agrokultury.html
Dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu- siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html


Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował pismem z dnia 12 czerwca 2017 r., że

LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby jako produkt powstały z trocin drzew liściastych wzbogacony potasem i siarką oraz mikroelementami pochodzenia naturalnego, nie jest tożsamy z trocinami i wiórami drzewnymi ani innymi produktami zawartymi w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, zawierającymi nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

W związku z powyższym LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby, dopóki nie zostanie zatwierdzony, nie może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST