Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymAKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym" organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. W załączeniu program szkolenia.UWAGA:

W związku z przedłużeniem przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa terminu składania wniosków o dopłaty do końca maja, AGRO BIO TEST wydłużył termin przyjmowania wniosków o kontrolę do 31 maja 2019 r.Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Wymogi formalno - prawne rolnictwa ekologicznego" organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, które odbędzie się 15 kwietnia 2019 r w świetlicy wiejskiej w Królikowie. W załączeniu program szkolenia.Szanowni Państwo,

Informujemy i gorąco polecamy udział w kursie „Preparaty biodynamiczne gospodarstwie. O znaczeniu obornika i kompostu w nawożeniu” organizowanym przez gospodarstwo biodynamiczne w Juchowie, w ramach „Projektu Wiejskiego Juchowo”. Odbędzie się on w dniach 11 i 12 kwietnia na terenie gospodarstwa biodynamicznego Juchowo. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia można znaleźć tutaj: https://www.juchowo.org/assets/files/aktualnosci/2019/03/zaproszenie-kurs-preparaty-biodynamiczne-juchowo-11-12-04-2019.pdfInformujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej

zamieszczona została "Lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego".Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IJHAR-S w zakładce Rolnictwo ekologiczne – odstępstwa zamieszczone zostały nowe, zaktualizowane formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa.

Formularze dostępne są pod adresem: http://wwww.ijhars.gov.pl/odstepstwa.htmlInformujemy, że Fundacja im. Stanisława Karłowskiego (Juchowo 54a, 78-446 Silnowo) wychodząc naprzeciw zapytaniom rolników ekologicznych i biodynamicznych organizuje w Juchowie praktyczny kurs pod nazwą: „Preparaty biodynamiczne w gospodarstwie”.

Fundacja zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników, doradców, studentów oraz sympatyków rolnictwa biodynamicznego do uczestnictwa w 2- dniowym kursie. Udział w kursie jest nieodpłatny.

Termin: 21-22.09.2018.

Pobierz formularz zgłoszeniowyJarmark „Z Gruntu Polska”

Otrzymaliśmy informację od organizatora Jarmarku „Z Gruntu Polska 2018” o serii jarmarków krajowej żywności lokalnej i regionalnej w ramach projektu „Z Gruntu Polska”, który jest internetowym systemem masowego i bezpiecznego obrotu produktami lokalnego i regionalnego rolnictwa wspierającym sprzedaż bezpośrednią prowadzoną przede wszystkim przez małych i średnich rolników oraz lokalnych przetwórców.

Przekazujemy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w tym Jarmarku. Zapewnione są dwa dni sprzedażowe oraz cykliczność wydarzenia (3 weekendy) we wrześniu, a w przyszłości przewidywane są także edycje świąteczne i jarmarki w całym sezonie 2019. Udział w Jarmarku jest bezpłatny. Dodatkowo na Państwa życzenie oferowana jest możliwość zamieszczenia informacji o udziale w Jarmarku w mediach społecznościowych dedykowanych wydarzeniu.

Więcej informacji na  https://www.zgruntupolska.pl/Ostrzeżenie

Wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego taki rejestr na poziomie UE nie został utworzony. Producenci ekologiczni nie mają obowiązku zgłaszania się do żadnego Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych. Odpowiednie informacje zostały przekazane do organów ścigania.Szanowni Państwo!

Informujemy, że reklamowany na  spotkaniach z rolnikami środek SILTAC EC, służący do eliminacji szkodliwych owadów i roztoczy, decyzją GIJHAR-S z dnia 13.07. b.r. został ostatecznie uznany za niedozwolony do stosowania w rolnictwie ekologicznym!

Dla przypomnienia, wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym znajduje się pod na stronie IOR pod adresem: https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-do-produkcji-ekologicznej.html

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, aby zachować czujność przy zakupach wszelkich środków produkcji (środków ochrony roślin, nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz pasz, zwłaszcza dla drobiu) z określeniami „BIO” czy „EKO” (itp.) i sprawdzenie czy są rzeczywiście dopuszczone do użytkowania w rolnictwie ekologicznym. Zdarza się, że są znakowane przez producenta w sposób nieuprawniony, wprowadzając w błąd kupującego!
W związku z decyzją Komisji Europejskiej o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności obszarowe, przedłużamy tegoroczny termin przesyłania dokumentów wnioskowych w zakresie programu kontroli w rolnictwie ekologicznym do 15 czerwca br.

Uwaga: Przesłanie dokumentów po tym terminie będzie traktowane jako uchybienie!Szanowni Państwo,

ostrzegamy przed stosowaniem nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz substancji odżywczych niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia 889/2008 i w wykazie prowadzonym przez IUNG w Puławach,

a także

pestycydów - środków ochrony roślin niewymienionych w załączniku II do rozporządzenia nr 889/2008 i w wykazie prowadzonym przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

Stwierdzenie zastosowania niedozwolonego środka lub nawozu skutkuje cofnięciem certyfikatu, rozpoczęciem ponownego okresu konwersji działek i utratą dotacji.

Co roku zdarzają się przypadki reklamowania i oferowania rolnikom ekologicznym niedozwolonych środków, w ubiegłym roku był to Lignohumat i Siltac EC, w poprzednich latach Huwasan i OrcalBio.

Prosimy zachować ostrożność, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania środka w produkcji ekologicznej, zapraszamy do kontaktu z jednostką AGRO BIO TEST.
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie zaprasza na kurs:

„Preparaty biodynamiczne podstawą agrokultury”

Termin: 22-23.03.2018, Miejsce: Juchowo

Szczegółowe informacje: http://www.juchowo.org/aktualnosci/kurs-preparaty-biodynamiczne-podstawa-agrokultury.html
Dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu- siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html


Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował pismem z dnia 12 czerwca 2017 r., że

LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby jako produkt powstały z trocin drzew liściastych wzbogacony potasem i siarką oraz mikroelementami pochodzenia naturalnego, nie jest tożsamy z trocinami i wiórami drzewnymi ani innymi produktami zawartymi w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, zawierającymi nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

W związku z powyższym LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby, dopóki nie zostanie zatwierdzony, nie może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST