Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymFormularze dla klientów


Dokumentacja wnioskowa: Plany produkcji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników oraz doradców pomagających im wypełniać dokumentację wnioskową, udostępniamy na www.agrobiotest.plkiedrowski.wordpress.com formularze Planu Produkcji Roślinnej ’19 oraz Planu Produkcji Zwierzęcej ’19. Są one dostępne w formacie pdf oraz arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, co umożliwia kopiowanie planu działek rolnych z wniosku o płatności bezpośrednie do naszego wniosku o certyfikację.

Opracowanie wykonane zostało w programie Excel 97-2003. Import z wniosku będzie prawidłowy zarówno w PROW 2007-2013, jak i w PROW 2014-2020. Należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Kopiowanie komórek możliwe jest tylko w górę lub w dół tabeli.
 • Kopiowanie danych z innych plików możliwe jest tylko przy zastosowaniu metody "Wklej specjalnie - wartości" . Informacja jest w arkuszu Import oraz w komórce po prawej.
 • Arkusz Import umożliwia przeniesienie danych z opracowanego wcześniej wniosku na płatności bezpośrednie.
 • Wzór wniosku dostępny jest na stronie http://kiedrowski.wordpress.com/
 • Opracowanie tabel wymaga minimalnych umiejętności pracy z Excelem.
 • Pozycje czerwone i przekreślone należy wyczyścić: zaznaczenie obszaru i polecenie - wyczyść zawartość, wówczas filtr poradzi sobie z ukryciem wierszy.
 • W nagłówkach tabeli umieszczone są komentarze. NALEŻY JE PRZECZYTAĆ!
  Unikniemy w ten sposób błędów.
 • NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OCHRONY ARKUSZY!
 • Jeżeli coś nie wychodzi to poszukujemy komentarza.

Po wypełnieniu, wydrukowaniu i skompletowaniu odpowiednich formularzy należy je podpisać i przesłać do AGRO BIO TEST, ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa.
Uwaga: oznaczenie działek powinno być takie samo jak we wniosku o płatności.

Rolnicy objęci programem kontroli AGRO BIO TEST, otrzymali pocztą w wersji papierowej, wszystkie formularze opisujące produkcję zgłaszaną do certyfikacji w 2019 r. wraz z instrukcją ich wypełniania.

Wysyłając wypełnione i podpisane dokumenty wnioskowe, prosimy nie zapominać o dołączeniu podpisanego aneksu do umowy, mapek oraz naklejki adresowej (przesłanego pocztą razem z kompletem formularzy wnioskowych).

W przypadkach braku kontaktu z Wnioskującym i przedłużającym się oczekiwaniem na brakujące dokumenty i/lub wpłatę – proces certyfikacji może zostać przerwany przez jednostkę certyfikującą (wypowiedzenie umowy), z powiadomieniem o tym fakcie GIJHAR-S.

Kopie składanej dokumentacji należy „przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących” (art.72 i 76 rozp. 889/2008).

Uwaga: formularze dokumentacji wnioskowej są przeznaczone dla producentów już zarejestrowanych w programie kontroli AGRO BIO TEST. Rolnicy zainteresowany przystąpieniem do systemu, składają najpierw Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i zawierają umowę w/s kontroli / certyfikacji, dopiero potem składają formularze wnioskowe.


 1. Pismo przewodnie '19 
 2. Opis gospodarstwa / deklaracja producenta '19 
 3. Plan produkcji roślinnej '19 
 4. Plan produkcji zwierzęcej '19 
 5. Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur e-mail

Plan produkcji roślinnej i zwierzęcej '19 w wersji Excel

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST