Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznymDokumentacja wnioskowa: Plany produkcji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników oraz doradców pomagających wypełniać dokumentację wnioskową, udostępniamy na www.agrobiotest.pl formularze Planu Produkcji Roślinnej ’20 oraz Planu Produkcji Zwierzęcej ’20.

Po wydrukowaniu, wypełnieniu i skompletowaniu odpowiednich formularzy należy je podpisać i przesłać na adres:

AGRO BIO TEST, ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa


Uwaga: oznaczenie działek rolnych powinno być takie samo jak we wniosku o płatności.


Rolnicy objęci programem kontroli AGRO BIO TEST, otrzymali pocztą w wersji papierowej, formularze opisujące produkcję zgłaszaną do certyfikacji w 2020 r. wraz z instrukcją ich wypełniania. W przypadku zmian w opisie gospodarstwa / deklaracji producenta formularz należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać i odesłać razem z pozostałymi dokumentami.

Wysyłając wypełnione i podpisane dokumenty wnioskowe, prosimy nie zapominać o dołączeniu podpisanego aneksu do umowy, mapek oraz kopii / wydruku wniosku o przyznanie płatności za 2020 r. składanego w ARiMR.

Zgodnie z nowym cennikiem przesłanie wymaganej dokumentacji i wpłacenie co najmniej zaliczki do 30 kwietnia gwarantuje naliczenie niższej opłaty za prowadzenie procesu certyfikacji oraz nadzór sprawowany w danym roku.

W przypadkach braku kontaktu z Wnioskującym i przedłużającym się oczekiwaniem na brakujące dokumenty i/lub wpłatę – proces certyfikacji może zostać przerwany przez jednostkę certyfikującą (wypowiedzenie umowy), z powiadomieniem o tym fakcie GIJHAR-S.

Przypominamy, że kopie składanej dokumentacji należy „przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących” (art. 72 i 76 rozp. 889/2008).

Uwaga: formularze dokumentacji wnioskowej są przeznaczone dla producentów już zarejestrowanych w programie kontroli AGRO BIO TEST. Rolnicy zainteresowany przystąpieniem do systemu, składają najpierw Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i zawierają umowę w/s kontroli / certyfikacji, dopiero potem przesyłają formularze wnioskowe.


  1. Instrukcja wypełniania
  2. Opis gospodarstwa / deklaracja producenta
  3. Plan produkcji roślinnej '20 
  4. Plan produkcji zwierzęcej '20 

Plan produkcji roślinnej i zwierzęcej '20 w wersji Excel

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST