Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

ALERTY

Na podstawie informacji przekazanej przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych informujemy o zgłoszeniu w międzynarodowym systemie powiadomień o nieprawidłowościach OFIS nowego ALERTU:

AIEU-1/2021 dotyczący fałszywego certyfikatu, którym posługuje się podmiot les legumes de l'ormeau, M Bottereau Arnold

certyfikat EU Alert raport

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST