Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym
PL-EKO-07

Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST to najbardziej doświadczona polska organizacja,
utworzona (1996) w statutowym celu certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego, wg wymogów międzynarodowych. Wywodzimy się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia EKOLAND (utworz.1989) – organizacji, która zapoczątkowała w Polsce rolnictwo ekologiczne.

AGRO BIO TEST wdrożył (2002) system zarządzania jakością i uzyskał akredytację
w Polskim Centrum Akredytacji (AC 096 ) oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do certyfikacji w rolnictwie ekologicznym (aktualny numer PL-EKO-07).

Zapraszamy do programu kontroli umożliwiającego uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej
wg wymogów prawnych UE.


ul. Nowoursynowska 139N/11 
02-776 Warszawa

Biuro i adres korespondencyjny:

ul. ZWM 22
02-786 Warszawa


Biuro czynne:
Poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 16:00


Tel: 22 847 87 39, 22 258 57 68
Kom: 695 478 739
Fax: wewnętrzny 900
agro.bio.test@agrobiotest.pl 
www.agrobiotest.pl 


AGRO BIO TEST Sp. z o.o. • KRS 0000170297 • REGON 016379576 • Kapitał zakładowy 262 000 zł
NIP 951-19-92-533 • Konto: Bank Millenium SA  94 1160 2202 0000 0001 2645 0058

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST