Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym
PL-EKO-07

Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST to najbardziej doświadczona polska organizacja,
utworzona (1996) w statutowym celu certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego, wg wymogów międzynarodowych. Wywodzimy się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia EKOLAND (utworz.1989) – organizacji, która zapoczątkowała w Polsce rolnictwo ekologiczne.

AGRO BIO TEST wdrożył (2002) system zarządzania jakością i uzyskał akredytację
w Polskim Centrum Akredytacji (AC 096 ) oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do certyfikacji w rolnictwie ekologicznym (aktualny numer PL-EKO-07).

Zapraszamy do programu kontroli umożliwiającego uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej
wg wymogów prawnych UE.


ul. Nowoursynowska 139N/11 
02-776 Warszawa

Biuro i adres korespondencyjny:

ul. ZWM 22
02-786 Warszawa


KOMUNIKAT

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii koronawirusa Sars-CoV-2, biorąc pod uwagę wytyczne służb sanitarnych, pracownicy biura AGRO BIO TEST rozpoczęli pracę zdalną w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek).

Kontakt z pracownikami AGRO BIO TEST jest możliwy w drodze korespondencji elektronicznej kierowanej na adres agro.bio.test@agrobiotest.pl

oraz pod niżej wskazanymi numerami telefonów w sprawach:

  • PŁATNOŚCI – 691 521 600
  • PRODUKCJI ROLNEJ – 695 478 739, 609 478 739, 697 371 600
  • PSZCZELARSTWA – 663 907 176
  • PRZETWÓRSTWA, OBROTU, IMPORTU – 697 831 600, 691 478 739

Dbając o Państwa zdrowie oraz zdrowie naszych pracowników informujemy, że spotkania bezpośrednie w biurze są niemożliwe. Dyżury 1-osobowe w sekretariacie biura prowadzone są w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek).

Sekretariat funkcjonuje w zakresie ograniczonym do minimum pod numerem telefonu:

22 847 87 39

22 258 57 68.

Jednocześnie informujemy, że nadzór nad producentami ekologicznymi objętymi systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym jest prowadzony w sposób nieprzerwany. AGRO BIO TEST prowadzi kontrole oraz nadzór nad wydanymi certyfikatami wykorzystując narzędzia do komunikacji elektronicznej oraz inne dostępne źródła informacji, w celu weryfikacji czy producent spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Pragniemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby poziom oraz ciągłość obsługi były na jak najwyższym poziomie. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, aby ta przejściowa sytuacja była dla Państwa jak najmniej uciążliwa.


Z życzeniami zdrowia

Zespół AGRO BIO TESTAGRO BIO TEST Sp. z o.o. • KRS 0000170297 • REGON 016379576 • Kapitał zakładowy 262 000 zł
NIP 951-19-92-533 • Konto: Bank Millenium SA  94 1160 2202 0000 0001 2645 0058

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST